Ved ferie og sygdom

Min ferie vil jeg så vidt muligt planlægge for et år ad gangen så forældrene kan planlægge derefter.  Enkelte fridage kan forekomme og disse aftales i god tid med forældrene.

Jeg kan ikke passe jeres barn når jeg er syg ligesom jeg heller ikke kan modtage syge børn i dagplejen. Er jeg syg, står I selv for pasning af jeres børn.

Hvis jeg er syg sender jeg besked til forældrene via sms.